Cooking together

Fundacja po DRUGIE, by supporting young people in a homelessness crisis, they are confronted with the basic deficits of young people leaving care and education, rehabilitation centers or dysfunctional family homes. Therefore, in addition to the support of specialists working in the office and supporting young people in solving formalities, we conduct classes related to the acquisition or development of everyday skills. Participants go to the store with tutors, learning what to buy in order to eat healthy and inexpensive. Here we often see the willingness of young people to buy ready-made meals. However, we buy basic products, which then create delicious dishes under the supervision of tutors. Due to cooperation with our sponsors, we sometimes use the support of professionals. The company Tefal, Orlen invites its beneficiaries to culinary workshops, during which volunteers from these organizations cook together with young people from the Fundacja po DRUGIE.

These activities are very important and translate into the further functioning of young people who, by becoming independent, cope better with budget planning, acquire new skills and care for their health.

Cooking together is a fun time together.

Location:  Warsaw , Poland

Date: February, 2022

 

Wspólne gotowanie

Fundacja po DRUGIE wspierając młode osoby w kryzysie bezdomności styka się z bazowymi deficytami, jakie mają młodzi ludzie opuszczający placówki opiekuńczo – wychowawcze, resocjalizacyjne lub dysfunkcyjne domy rodzinne. Dlatego poza wsparciem specjalistów pracujących w biurze i wspierających młodzież w rozwiązywaniu formalności, przeprowadzamy zajęcia związane z nabywaniem lub rozwojem umiejętności dnia codziennego. Uczestnicy chodzą do sklepu z opiekunami, ucząc się co kupować aby odżywiać się zdrowo i niedrogo. Tu często widzimy chęć kupowania gotowych dań przez młodzież. Jednak kupujemy bazowe produkty, z których potem powstają pyszne dania pod okiem opiekunów. Dzięki współpracy z naszymi sponorami, korzystamy czasami ze wsparcia profesjonalistów. Firma Tefal, Orlen zaprasza podopiecznych na warsztaty kulinarne, podczas których wolontariusze z tych organizacji gotują razem z młodzieżą z Fundacji po DRUGIE.

Te działania są bardzo istotne i przekładają się na dalsze funkcjonowanie młodzieży, która usamodzielniając się lepiej radzi sobie z planowaniem budżetu, nabywa nowych umiejętności i dba o zdrowie.

Wspólne gotowanie to fajny czas spędzony razem.

Want to see more about our Erasmus events?

CLICK to see how our Erasmus events support participants increase knowledge and skills.

Build confidence | Recognize own abilities | Broaden horizons